1. Thêm ppa
sudo add-apt-repository ppa:someppa/ppa
Ví dụ: (ppa này để cài arios-automount)
sudo apt-add-repository ppa:trebelnik-stefina/multisystem
Sau khi thêm ppa cần phải update
sudo apt-get update

2. Xóa ppa
sudo add-apt-repository –remove ppa:someppa/ppa

Ngoài ra các bạn có thể thêm, xóa ppa từ Ubuntu Software Center bằng cách: Ubuntu Software Center > Edit > Software Sources
Screenshot from 2013-05-13 23:17:41

3. Vô hiệu hóa ppa
Vào Ubuntu Software Center > Edit > Software Sources sau đó bỏ dấu tích ở ppa bạn cần vô hiệu hóa là xong.

Video minh họa

Tham khảo thêm tại: unbuntu-vn.org

Advertisements