Vào Ubuntu Software Center và tìm flashplugin-installer sau đó cài bình thường
Hoặc cài từ Terminal:
Mở terminal (Ctrl + Alt + T) và chạy lệnh: sudo apt-get install flashplugin-installer

Advertisements