Nếu bài viết của các bạn dài và chỉ muốn hiện tiêu đề hoặc một chút bài viết ở trang đầu và khi ấn vào bài mới hiện lên toàn bộ bài thì có nhiều cách nhưng mình đưa ra cách làm đơn giản có ngay trong phần soạn thảo mà không cần Plugin.
Bạn chọn phần soạn thảo là Text, chọn nơi cần ngắt bài, ấn vào nút more trên thanh công cụ ta được một dòng

<!--more-->

vậy là xong. Ngoài ra bạn có thể đặt tên cho phần ngắt đó để hướng dẫn độc giả làm theo, ví dụ như “Đọc tiếp”,… bằng cách thêm dòng chữ này vào sau tử more :

<!--more Đọc tiếp-->
Advertisements