1. Gimp
download gimp 2.5 và cài bình thưòng hoặc
– Cài đặt phiên bản mới nhất:
sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp
sudo apt-get update
sudo apt-get install gimp
sudo apt-get install gimp-plugin-registry

– Cài đặt Resynthesizer Plugin
sudo apt-get install gimp-resynthesizer
Gimp

2. Pinta
– Cài đặt
Download file tại đây sau đó cài binh thường
hoặc dùng lệnh:
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install pinta

Pinta

3. Shutter – Chụp ảnh màn hình và chỉnh sửa
Các bạn đọc ở đây

Advertisements