Nếu bạn vừa cài lại Eclipse mà trước đó đã có một số project được làm rồi bạn cần phải Import chúng lại mới có thể mở được.
File -> Import
import
Nhấn Next. Sau đó nhấn nút Browse để tìm đến thư mục chứa project.
import
Chọn Project cần import rồi nhấn Finish, chú ý khi chọn thư mục chứa các project bạn phải ấn OK chứ không được nháy đúp.
import

Advertisements