Để đặt màu nền cho layout bạn chỉ cần thêm dòng lệnh:
android:background=”mã màu”

background color

Advertisements