ListView in Android

Vấn đề này đã được thầy Trần Duy Thanh viết rất đầy đủ so với những gì mình biết rồi.
Đánh dấu lại dây có gì tìm cho dễ :). Cảm ơn thầy vì bài viết!
Bài tập 13: Thực hành về ListView trong Android

Advertisements