Bình thường Folder của chúng ta thế này:

Đường dẫn folder

Bây giờ muốn cho trên thanh công cụ là đường dẫn thì làm thế nào nhỉ?
Các đợn giản là ấn tổ hợp phím: Ctrl + L

the path folder

Advertisements