Nhiều khi bạn có file *.apk mà muốn đưa vào máy ảo chạy thử, vậy phải làm thế nào?
Bước 1: cd đến thư mục chứa file *.apk cần cài.
Bước 2: chạy lệnh adb install Test.apk (trong đó Test.apk là file mình cần cài 🙂 )

Nếu có thông báo bạn chưa cài android-tools-adb thì bạn cần cài nó trước bằng lệnh:

sudo apt-get install android-tools-adb

Đợi máy cài vậy là xong.

Advertisements