Một số trường hợp ta mắc lỗi Installation error: INSTALL_PARSE_FAILED_MANIFEST_MALFORMED trong Android. Nguyên nhân có thể do khi các bạn tạo Project đã đặt tên package nào đó khiến mục android: nam trong file AndroidManifest.xml bị sai.
VD:
android:name=”VSNet.Test.MainActivity”
Và bạn chỉ cần sửa như sau:
android:name=”MainActivity”

Advertisements