Nếu gặp phải lỗi trên, bạn hãy kill apt-get như sau:
sudo killall apt-get

Advertisements