Nếu bạn gặp lỗi này thì hãy thử chạy 2 lệnh sau và làm lại xem có còn lỗi không. Tôi nghĩ là không 😀

sudo rm /var/lib/dpkg/lock
sudo dpkg --configure -a
Advertisements