Cái hay, lợi của ghi rõ nguồn gốc 1 bài viết:

  • Để công nhận nguồn gốc đã cho thông tin có ích
  • Đưa thêm thông tin cho những độc giả muốn đọc thêm
  • Làm cho độc giả hoài nghi tin rằng bài viết là đúng đắn
  • Để cho người viết khác có thể kiểm tra bài viết nhanh nhẹ, nhất là trong trường hợp phá hoại lén lút
  • Tránh và quyết định những cuộc bàn cãi sửa đổi
  • Tránh trường hợp người khác buộc tội đạo văn hay không nói thật
  • Tìm kiếm, đính chính thông tin lại một cach dễ dàng khi cân thiết

Cách ghi chú thích:

Ghi rõ tác giả, link bài viết mà bạn đã copy hoặc tham khảo (nếu bạn co chỉnh sửa hoặc bổ xung) vào đầu hoặc cuối bài viết của mình.

Nguồn & tham khảo thêm tại wikipedia.org

Advertisements