Update: 09/06/2014: Bổ xung với phân vùng ext4

Khi cài windows song song với Ubuntu chắc hẳn các bạn để các phân vùng của mình là NTFS để cả Ubuntu và Windows đề truy cập được dễ dàng. Tuy nhiên Ubuntu lại không tự động mount các phân vùng NTFS này. Vậy sau đây là cách làm dể Ubuntu tự động mount chúng:

Bước 1: Xem thông tin các phân vùng các bạn chạy lệnh: sudo blkid

Sau đó ta sẽ thấy các thông tin sau:
/dev/sda1: LABEL=”System Reserved” UUID=”B622D89522D85C45″ TYPE=”ntfs”
/dev/sda2: LABEL=”WINDOWS” UUID=”C452E2BE52E2B478″ TYPE=”ntfs”
/dev/sda4: UUID=”54a2b8c3-81bf-4b74-9cad-31301d638562″ TYPE=”ext4″
/dev/sda5: LABEL=”DATA” UUID=”C89641BB9641AB30″ TYPE=”ntfs”
/dev/sda6: LABEL=”SETUP” UUID=”467A50BD7A50AC05″ TYPE=”ntfs”
/dev/sda7: UUID=”14f8b96c-775d-4415-ae6f-90c8ce54deaf” TYPE=”swap”

Các bạn thấy là các phân vùng NTFS của chúng ta gồm có: System Reserved, WINDOWS, DATA, SETUP và chúng ta sẽ làm Ubuntu tự mount chúng (System Reserved không cần cũng được vì nó không chứa dữ liệu mà chúng ta cần mà chỉ là phần boot windows).
Bước 2: Chạy lệnh sau đê mở và sửa file fstab: sudo gedit /etc/fstab

Với file của mình sẽ thêm 3 dòng sau:

UUID=C452E2BE52E2B478  /media/nguyenvanquan7826/WINDOWS    ntfs-3g  defaults,locale=en_US.utf8  0  0
UUID=C89641BB9641AB30  /media/nguyenvanquan7826/DATA  ntfs-3g  defaults,locale=en_US.utf8      0  0
UUID=467A50BD7A50AC05  /media/nguyenvanquan7826/SETUP  ntfs-3g  defaults,locale=en_US.utf8     0  0

Trong đó (VD với phân vùng DATA):

  • Sau đoạn “UUID=” là mã UUID tương ứng của phân vùng DATA mà ta có được từ việc lấy thông tin phân vùng tại bước 1.
  • Trong trường hợp của mình thì mã UUID của phân vùng DATA chính là C89641BB9641AB30.
  • Tiếp theo đó là đường dẫn tới thư mục mình muốn mount phân vùng vào. Trong trường hợp của mình ở đây chính là “/media/nguyenvanquan7826/DATA “.
  • Tương tự những trường hợp khác chỉ cần thay UUID và đường dẫn thư mục tương ứng với phân vùng là được.
  • Lưu file fstab lại! Sau đó khởi động lại máy!

Nếu các phân vùng của các bạn đã chuyển sang ext4 (mình vừa chuyển hết sang ext4) thì làm như sau:

UUID=c4c2a070-a949-4cf2-add1-9e1ca5949a30 /media/nguyenvanquan7826/Data ext4 errors=remount-ro 0 1
UUID=b02522bc-7514-4769-888b-e528c0dbda54 /media/nguyenvanquan7826/Setup ext4 errors=remount-ro 0 1
UUID=70df6755-1f91-45a7-ad3b-05e2f044eb1f /media/nguyenvanquan7826/Linux ext4 errors=remount-ro 0 1

Nguồn & tham khảo thêm tại: ubuntu-vn.org,

Advertisements