Mình vừa mới thử lập trình C trên eclipse, chạy ngay cái bài Hello World đã lỗi rồi, nó như cái tiêu đề bài viết vậy =))
Vậy lỗi do đâu? Đơn giản là do chưa dịch mà đã chạy. =))
Khắc phục:

Project -> Build Project hoặc Build All

Rồi, chạy thôi.

!!!Hello World!!!

Advertisements