Bạn hãy thử lệnh sau:

chmod +x ./configure

Nếu vẫn không được, có thể do phân vùng của bạn chưa được tự động mount.  Bạn có thể xem thêm cách tự động mount phân vùng.

Advertisements