Trang ideone.com là một tran cho phép bạn đưa code lên, lưu trữ theo tài khoản người dùng và đặc biệt có thể biên dịch và chạy chuơng trình cho chúng ta ngay. Tuy nhiên với Java khi đưa code lên đó chúng ta thường mắc lỗi:

Main.java:6: error: class bt1 is public, should be declared in a file named bt1.java
public class bt1 {
       ^
1 error

Lỗi là do tên class của chúng ta không đúng và đôi khi cả package nữa. Để khắc phục các bạn bỏ package đi và đổi tên class chứa phương thức main thành Main.

Đây là VD minh họa: Tính diện tích tam giác

Ngoài ra chúng ta có thể áp dụng vào các trang cho phép biên dịch code trực tiếp khác như spoj.vn,…

Advertisements