Có nhiều cách kiểm tra rank website nhưng đây là 1 cách đơn giản. Chỉ cần truy cập vào :
alexa.com/siteinfo/domainwebsite
Trong đó domainwebsite là tên miền trang web cần kiểm tra rank.
VD: http://www.alexa.com/siteinfo/nguyenvanquan7826.wordpress.com

rank website

Cách chèn rank như sau: Vào trang http://www.alexa.com/siteowners/widgets nhập domain vào kiểu muốn chèn rối bấm build wiget

Advertisements