khi gặp lỗi này bạn hãy giảm Memory Option RAM xuống khoảng 512.

Advertisements