hex của số thập phân
Trong chương trình trên ta hiện dạng hex của số num là 223, các bạn có thể thay bằng số khác.
code

Advertisements