Bình thường khi bật cmd lên nó sẽ có đường dẫn mặc định là ổ C hoặc thư mục nào đó trong ổ C. Nhưng nếu bạn phải thường xuyên làm việc với 1 thư mục khác nào đó (VD như mình làm trong ổ E để chạy ASM) thì nên đặt đường dẫn mặc định của nó là nơi làm việc của mình.

Bước 1: Mở Run lên và mở regedit vào HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor.
Bước 2: Tại mục Autorun sửa value data của nó là CD /d đường dẫn bạn cần
VD của mình là (CD /d E:\Dropbox\STUDY\SCHOOL\Ky 5\Vi xu ly va hop ngu\TASM).
Nếu chưa có Autorun, bạn click chuột phải vào vùng trống rồi chọn new -> String value. Đặt tên là Autorun rồi đặt value data.

Mở lại cmd là xong.

đặt đường dẫn mặc định cmd

Advertisements