Đây là tài liệu viết về Interval Tree tương đối đầy đủ, rõ ràng và dễ hiểu. Các bạn xem và download tại đây.

Advertisements