1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Pascal   
- Pascal là một ngôn ngữ lập trình cao cấp do giáo sư Niklaus Writh - Trường Đại Học Kỹ Thuật Zurich - Thụy Sĩ đề xuất năm 1970 và đặt tên là Pascal để tưởng nhớ nhà toán học, triết học nổi tiếng người Pháp:
    Blaise Pascal.
    - Đặc điểm của Pascal:
        + Ngữ pháp và ngữ nghĩa đơn giản, có tính logic.
        + Cấu trúc của chương trình rõ dàng, dễ hiểu.
        + Dễ sửa chữa, cải tiến.
    - Một số trình dịch của Pascal:
        + TURBO PASCAL
        + QUICK PASCAL
        + UCSD PASCAL
        + ANSI PASCAL
        ...
    Tuy nhiên TURBO PASCAL tỏ ra có nhiều ưu điểm vượt trội nên nó đã trở thành một ngôn ngữ quen thuộc và phổ biến với người lập trình.
    
2. Turbo Pascal
    Trong quá trình phát triển TURBO PASCAL đã có nhiều phiên bản 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 5.5; 6.0; 7.0.
    
    - Một số phím tắt thường dùng:
    F2: Lưu
    F3: Mở
    F9: Dịch
    Ctrl+F9: Chạy
    Alt+F5:Xem kết quả
    Alt+X: Thoát
    
    
3. Cấu trúc của một chương trình Pascal
    a.    Phần khai báo (có thể có hoặc không)
        Phần khai báo có thể có các mục sau:
        + Tên chương trình                    PROGRAM
        + Khai báo sử dụng UNIT                USES
        + Khai báo nhãn                        LABEL
        + Khai báo hằng                        CONST
        + Khai báo kiểu                        TYPE
        + Khai báo biến                        VAR
        + Khai báo chương trình con            PROCEDURE/ FUNCTION
        
    b.    Phần thân chương trình
        Bắt đầu bằng từ khoá BEGIN và kết thúc bằng từ khoá END. (END và dấu chấm). Giữa BEGIN END. là các câu lệnh.
        
        BEGIN
            <các câu lệnh>;
        END.

Theo: vietsource.net

Advertisements