Bạn có thể dễ dàng tạo 1 trang archives lưu giữ link của tất cả các bài viết trong blog mình bằng cách tạo 1 trang hoặc 1 bài viết mới, thậm chí 1 text widget và dán vào đó code sau:
tạo list tự động
(chữ “archives” nằm trong cặp ngoặc vuông).
Code này sẽ tự động đưa ra một danh sách tất cả các bài viết trong blog của bạn giống như trang Bài viết trong Blog của mình.

Không những thế, bạn còn có thể tùy biến nó theo ý mình!
Các bạn xem tiếp tại đây, vì lý do bản quyền, mình viết (à, chính xác là copy) đến đây đã là quá rồi ^^

Nguồn: http://tieuxuyen.wordpress.com

Advertisements