Ta bước đi trong đêm đông mịt mù
Bụng đói meo khi không xu trong túi
Lòng tự nhủ số thật là đen đủi
Gói mì tôm cũng không có mà ăn

— nguyenvanquan7826 — tại một buổi tối đi học không thành ^-^

Advertisements