Học là một điều rất quan trọng, nhưng cuộc sống không chỉ có học – Một người bạn thân vừa nói với tôi câu đó. Và tự nhiên người bỗng sững lại vì nó quá đúng… Nó như một lời cảnh tỉnh, cảnh báo gì gì đó đại loại là như thế…

Đôi khi hãy thả phanh chơi bời. Học không phải làm được mọi thứ mà muốn làm được mọi thứ còn cần biết những thứ khác và tất nhiên phải “Tận dụng mọi thứ” kể cả những thứ mà bạn chưa bao giờ nghĩ là có thể. Để có thể làm được như vậy thật không dễ dàng nhưng hãy cố gắng hết sức mình có thể.

Advertisements