Mới đầu dùng Linux Mint theo lời một anh zai khuyên thì thật sự là hơi bất ngờ chút. Ngoài cái giao diện Linux Mint khác biệt với Ubuntu (tương đối giống win tại dùng bản cinnamon) thì các phần khác như các phần mềm, cách cài đặt rồi đến các lệnh điều khiển đều giống hoàn toàn. @@

Sau khi tìm kiếm trên ông lớn GG thì thấy một số bài viết về sự khác nhau giữa chúng mới chợt nhận ra… Nói chung là dùng cũng thích và cảm thấy nhẹ hơn khi dùng U.

Các bạn có thể đọc 1 bài điển hình ở đây.

Advertisements