Vừa cài cái Laptop-mode-tool, một tool giúp tiết kiệm năng lượng và một số thứ khác (GG để tìm hiểu thêm nhé). Nhưng sau khi cài thì chuột dây cứ đơ đơ, lúc được lúc không hóa ra là cái suspend nó tự ngắt để tiết kiệm năng lượng. Nhưng chẳng hiểu sao vài tiếng sau không bị nữa.

Để cho chắc thì bạn sửa cái AUTOSUSPEND_TIMEOUT trong file /etc/laptop-mode/conf.d/usb-autosuspend.conf, ban đầu là bằng 2 thì phải, sửa lại cao lên chút, nó là thời gian (tính bằng giây) suspend.

Advertisements