Update cài ibus-bogo trong Ubuntu 14.04 tại đây

Cài Ibus-Unikey
Cài Ibus-bogo

Ibus-Unikey

Trong Software manager đã có sẵn ibus và ibus-unikey rồi, các bạn cài đặt từ đó tiếp theo cài gói ibus-qt4 và khởi động lại máy là có ibus-unikey.

Ibus-Bogo

Tải file deb cho Ubuntu/Debian/Mint và cài đặt bằng lệnh:

sudo dpkg -i <tên file deb>

Hoặc cài ibus và ibus-qt4 từ Software manager rồi cài bogo bằng lệnh

wget -O - http://bogoengine.github.com/debian/stable/installer.sh | sudo sh

Sau khi cài các gói ibus rồi, các bạn mở input method ra và chọn phương thức nhập là Ibus. Bên góc phải màn hình sẽ có biểu tượng bàn phím, chuột phải vào chọn Preferences/ input method/ select an input method/ Vietnames và chọn bogo hoặc unikey. Nếu không hiện ra Vietnames hãy ấn vào show all input method.

gõ tiếng việt trong Linux Mint

Đọc thêm: Cài ibus-bogo trong ubuntu

Advertisements