Trước tiên cài Stardict

sudo apt-get install stardict

Sau khi cài xong ta mới được cái vỏ thôi, giờ download các gói từ điển về (trong này có Anh – Việt, Việt – Anh – Việt Việt). Sau đó giải nén và di chuyển các thư mục EV, VE, VV  vào /usr/share/stardict/ bằng quyền root (sử dụng sudo mv).

Vậy là xong. giờ thì dùng thôi.

Advertisements