Tài liệu này giới thiệu và đề cập tới sự quản lý người dùng, phân quyền sử dụng các tệp, thư mục trong Linux. Các bạn có thể download tại đây

Advertisements