Tự nhiên máy đứa bạn bị vậy mà không hiểu tại sao, vào setting để xem có add-on nào chặn không cũng không vào được luôn. Tìm được cái này trên bkav được luôn.

Tại biểu tuơng Google chrome trên desktop bạn chuột phải/properties/ chọn thẻ Shortcut/ bạn nhìn ở chỗ target ấy: thấy có dògg: “C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe”

Bây giờ bạn thêm cái này vào sau dòng trên: –no-sandbox, phải có dấu cách ở giữa. Kết quả nè:
“C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe” –no-sandbox

Nếu thực hiện như trên mà vẫn không được thì bạn vào ổ C/ Programfile và xóa thư mục google đi (shift + delete). Sau đó lên mạng tải và cài đặt lại bản mới nhất (dù bạn có vừa cài bản mới nhất xong)

Advertisements