Video dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn nhập vào một số và kiểm tra xem nó có là số nguyên tố hay không. Do không có micro nên nó hơi ồn các bạn cố gắng vậy 😀

Video thứ 2 này sẽ kiểm tra và xuất ra các số nguyên tố trong mảng

Advertisements