Video dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn một ví dụ đơn giản về lập trình mạng trong Java. Nội dung của chương trình là tạo 1 server và một client kết nối và truyện nhận thông tin cho nhau. (tiếng hơi bé, các bạn đeo tai nghe vào nhé)

Advertisements