Khi sử dụng LibreOffice calc các bạn có thể thấy một điều rất khó chịu là khi in hoặc xuất ra file PDF thì trên đầu file thường có chữ Sheet và Page ở đầu và cuối trang như thế này.

Để xóa được nó đi các bạn làm như sau:

Vào Format -> Styles and Formating hoặc F11 và làm như sau

Advertisements