Nội dung
Cài bằng file deb
Cài bằng mã nguồn

Update: 04/06/2014: Cập nhật link tải file ibus-bogo 0.4

Hiện tại để gõ tiếng Việt trên Ubuntu hoặc một số Distros Linux khác chúng ta thường sử dụng nhất là ibus-bogo và ibus-unikey. Tuy nhiên từ ngày ibus-bogo ra thì mình luôn dùng nó và không muốn dùng ibus-unikey tẹo nào do nó bị lỗi gạch chân bên dưới chữ viết.

Để cài ibus-bogo trên các phiên bản từ 13.04 trở xuống các bạn có thể xem tại đây hoặc tại trang hướng dẫn chính. Đối với phiên bản Ubuntu 13.10 và 14.04 khi mình cài bình thường thì lại không được. Nếu các bạn cũng gặp lỗi như vậy thì hãy làm như sau:

Cài đặt bằng file deb

Download file ibus-bogo_0.4.0_all.deb (hoặc tại đây). Bạn cũng có thể dùng bản 0.3 ibus-bogo_0.3.0-1_all.deb (hoặc tại đây). Mở terminal lên di chuyển (lệnh cd) đển thư mục chứa file vừa tải về chạy lệnh cài đặt là được.

sudo dpkg -i ibus-bogo_0.4.0_all.deb

Nếu gặp lỗi như thế này:
Selecting previously unselected package ibus-bogo.
(Reading database … 225932 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack ibus-bogo_0.3.0-1_all.deb …
Unpacking ibus-bogo (0.3.0-1) …
dpkg: dependency problems prevent configuration of ibus-bogo:
ibus-bogo depends on python3-pyside.qtgui; however:
Package python3-pyside.qtgui is not installed.
ibus-bogo depends on python3-pyside.qtuitools; however:
Package python3-pyside.qtuitools is not installed.

dpkg: error processing package ibus-bogo (–install):
dependency problems – leaving unconfigured
Processing triggers for gnome-menus (3.10.1-0ubuntu2) …
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) …
Processing triggers for bamfdaemon (0.5.1+14.04.20140409-0ubuntu1) …
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index…
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) …
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.13-1) …
Errors were encountered while processing:
ibus-bogo

Khắc phục lỗi bằng cách chạy lại 3 lệnh sau:

sudo apt-get -f install
sudo dpkg -i ibus-bogo_0.3.0-1_all.deb
ibus restart

Sau khi cài đặt xong các bạn mở Text Entry trong Dash (hoặc nhấn vào icon chữ En trên góc phải -> chọn Text Entry).

Text Entry

Sau đó làm theo các bước sau:

thiết lập ibus-bogo trên ubuntu 14.04

Như vậy là xong, giờ thì menu đã có bogo để gõ Tiếng Việt ^^.

Cài đặt bằng mã nguồn

Nếu các bạn không cài được theo cách trên thì có thể cài đặt bằng mã nguồn như hướng dẫn ở đây. (Do mình cài được bằng file deb nên không thử cách này =)) ). Hiện tại đã có bản 0.4 cài bằng mã nguồn rôi.

Advertisements