Dưới đây là 20 hình nền đẹp cho Ubuntu mà mình đang sử dụng. Các bạn có thể sử dụng chương trình Variety – tự động thay đổi ảnh nền.
Download 20 ảnh nền đẹp tại đây hoặc down từng ảnh mà bạn thích ^^

ảnh nền đẹp cho ubuntu

ảnh nền đẹp cho ubuntu

ảnh nền đẹp cho ubuntu

ảnh nền đẹp cho ubuntu

ảnh nền đẹp cho ubuntu

ảnh nền đẹp cho ubuntu

ảnh nền đẹp cho ubuntu

ảnh nền đẹp cho ubuntu

ảnh nền đẹp cho ubuntu

ảnh nền đẹp cho ubuntu

ảnh nền đẹp cho ubuntu

ảnh nền đẹp cho ubuntu

ảnh nền đẹp cho ubuntu

ảnh nền đẹp cho ubuntu

ảnh nền đẹp cho ubuntu

ảnh nền đẹp cho ubuntu

ảnh nền đẹp cho ubuntu

ảnh nền đẹp cho ubuntu

ảnh nền đẹp cho ubuntu

ảnh nền đẹp cho ubuntu

Advertisements