Hiện tại blog đã chuyển sang hoạt động tại nguyenvanquan7826.com với nhiều hỗ trợ hơn nhé.
Bên cạnh (bên phải) bài thông báo này là sanh sách tự động cập nhật các bài viết mới của blog.

chuyển nhà

Mọi bài viết trong blog này vẫn được sửa chữa, cập nhật bình thường. Các bình luận của các bạn vẫn được phản hồi. Tuy nhiên các bạn nên chuyển sang theo dõi blog mới của mình nguyenvanquan7826.com.

Advertisements